Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:52
-00:41:18
+00:32:32
5993 1492
K20 : 473
66 / 94
-00:19:07
+00:24:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii