Adam Koźlik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:32
-00:49:38
+00:24:12
3164 2750
M30 : 1218
53 51
156 / 377
-00:40:08
+00:24:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii