Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:47
-00:37:23
+00:36:27
7022 2061
K30 : 1001
297 / 356
-00:29:44
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii