Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:32
-00:32:50
+00:40:11
7131 2346
K40 : 469
214 / 232
-00:12:03
+00:35:45
01:11:37
-00:32:33
+00:41:17
7821 2526
K40 : 409
210 / 220
-00:13:53
+00:33:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii