Agnieszka Jachimiak

ABC Data Runners I / ABC Data S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:05
-00:46:05
+00:27:45
4491 850
K30 : 434
8 3
209 / 377
-00:36:35
+00:27:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii