Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:39
-00:42:31
+00:31:19
5685 4345
M30 : 1929
255 / 386
-00:26:36
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii