Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:11
-00:42:59
+00:30:51
5535 1269
K20 : 400
103 / 152
-00:18:26
+00:29:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii