Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:20
-00:34:50
+00:39:00
7507 2334
K20 : 758
115 / 126
-00:10:10
+00:35:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii