Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:31
-00:30:39
+00:43:11
8015 2644
K20 : 863
78 / 80
-00:06:03
+00:32:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii