Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:59
-00:32:11
+00:41:39
7859 2550
K20 : 833
66 / 69
-00:08:03
+00:31:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii