Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:19
-00:42:51
+00:30:59
5584 1294
K30 : 645
264 / 377
-00:33:21
+00:30:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii