Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:01
-00:37:09
+00:36:41
7078 2094
K20 : 676
339 / 403
-00:23:49
+00:35:34
00:55:16
-00:51:29
+00:25:47
5000 668
212 / 549
-00:32:13
+00:18:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii