Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:43
-00:37:27
+00:36:23
7004 2049
K20 : 660
56 / 80
-00:24:54
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii