Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:50
-00:37:20
+00:36:30
7029 2066
K20 : 666
220 / 278
-00:25:02
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii