Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:14
-00:43:56
+00:29:54
5262 1135
K20 : 349
39 / 61
-00:24:37
+00:21:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii