Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:42
-00:48:20
+00:31:00
5307 1445
K30 : 664
2
207 / 298
-00:23:04
+00:24:25
01:06:43
-00:25:16
+00:34:46
5203 1655
K30 : 383
2
239 / 277
-00:22:28
+00:28:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii