Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:37
-00:43:33
+00:30:17
5385 1196
K20 : 368
41 / 80
-00:31:00
+00:20:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii