Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:46
-00:40:24
+00:33:26
6233 1614
K20 : 505
302 / 403
-00:27:04
+00:32:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii