Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:01
-00:43:09
+00:30:41
5483 4238
M20 : 1073
125 / 204
-00:20:56
+00:22:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii