Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:19
-00:33:51
+00:39:59
7649 5234
M20 : 1298
244 / 278
-00:21:33
+00:33:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii