Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:45
-00:40:25
+00:33:25
6230 1611
K20 : 504
46 / 61
-00:21:06
+00:24:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii