Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:28
-00:42:47
+00:35:35
4953 4135
186 / 256
-00:42:47
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii