Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:16
-00:51:54
+00:21:56
2333 224
K20 : 74
81 / 289
-00:29:43
+00:15:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii