Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:17
-00:39:53
+00:33:57
6390 1694
K30 : 831
294 / 377
-00:30:23
+00:33:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii