Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:22
-00:35:48
+00:38:02
7347 2236
K40 : 352
99 / 123
-00:20:17
+00:30:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii