Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:59
-00:35:11
+00:38:39
7452 5155
M20 : 1286
235 / 278
-00:22:53
+00:32:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii