Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:27
-00:42:43
+00:31:07
5627 1312
K20 : 415
45 / 68
-00:25:44
+00:23:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii