Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:49
-00:34:21
+00:39:29
7590 2388
K20 : 775
247 / 289
-00:12:10
+00:33:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii