Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:50
-00:39:20
+00:34:30
6552 1789
K30 : 872
17
300 / 377
-00:29:50
+00:34:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii