Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:36:25
+00:37:25
7221 2166
K20 : 698
114 / 126
-00:11:45
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii