Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:44
-00:38:26
+00:35:24
6761 1900
K20 : 607
326 / 403
-00:25:06
+00:34:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii