Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:06
-00:44:04
+00:29:46
5220 4100
M20 : 1040
58 / 94
-00:21:53
+00:21:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii