Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:28
-00:38:42
+00:35:08
6686 4828
M20 : 1209
152 / 204
-00:16:29
+00:26:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii