Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:04
-00:35:06
+00:38:44
7461 5158
M30 : 2253
328 / 377
-00:25:36
+00:38:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii