Andrea Blackwell

Warsaw Montessori School
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:23
-00:37:47
+00:36:03
6925 1998
K20 : 638
4
223 / 289
-00:15:36
+00:29:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii