Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:09
-00:42:01
+00:31:49
5808 4411
M20 : 1107
182 / 289
-00:19:50
+00:25:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii