Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:01
-00:45:44
+00:34:15
5075 4328
58 / 91
-00:33:47
+00:22:01
01:02:29
-00:45:46
+00:32:36
4441 3791
58 / 86
-00:30:40
+00:22:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii