Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:52
-00:37:18
+00:36:32
7043 2075
K20 : 672
27
110 / 126
-00:12:38
+00:33:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii