Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:06:54
-00:37:16
+00:36:34
7047 4971
M20 : 1241
28
111 / 126
-00:12:36
+00:33:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii