Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:40:04
+00:33:46
6338 1669
K30 : 821
273 / 356
-00:32:25
+00:24:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii