Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:32
-00:43:38
+00:30:12
5355 1181
K30 : 601
232 / 356
-00:35:59
+00:21:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii