Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:25
-00:22:45
+00:51:05
8505 2970
K20 : 950
67 / 68
-00:05:46
+00:43:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii