Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:38
-00:40:32
+00:33:18
6191 1590
K20 : 496
191 / 278
-00:28:14
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii