Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:56
-00:38:14
+00:35:36
6810 1926
K20 : 612
53 / 80
-00:25:41
+00:26:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii