Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:36
-00:39:34
+00:34:16
6471 1740
K30 : 850
291 / 386
-00:23:39
+00:30:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii