Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:52
-00:39:23
+00:38:59
5479 4447
227 / 260
-00:20:14
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii