Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:43
-00:40:27
+00:33:23
6217 1605
K30 : 797
279 / 386
-00:24:32
+00:29:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii