Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:14
-00:39:56
+00:33:54
6371 1687
K20 : 536
308 / 403
-00:26:36
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii