Maciej Szczepański

MU Interactive Media
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:09:36
-00:34:34
+00:39:16
7553 5192
M20 : 1293
1
180 / 204
-00:12:21
+00:31:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii