Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:45
-00:40:25
+00:33:25
6231 1612
K30 : 798
288 / 377
-00:30:55
+00:33:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii